Регіональне та державне замовлення

Обсяг регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів на 2021 рік, осіб

Обсяг випуску здобувачів освіти у 2021 році, осіб

140

129

Обсяг державного замолення на підготовку робітничих кадрів на 2021 рік, осіб

25

ВСЬОГО прийом на 2021 рік - 165 здобувачів освіти

Останнi новини

Iнформація