Робота з батьками

Виховна функція сім'ї дуже важлива. Підліток, який приходить в колектив, так чи інакше, транслює цінності, закладені батьками.
Загальні завдання роботи педагогічного колективу училища
та батьківської спільноти:
 • Активне залучення батьків в усі сфери діяльності училища  на основі нормативних документів.
 • Організація батьківського всеобучу на паритетних засадах: педагоги - батьки, батьки - батьки.
 • Формування здорового способу життя в родинах.
 • Створення умов для профілактики асоціальної поведінки дітей та підлітків.
 •  Педагогічний супровід сім'ї (вивчення, консультування, надання допомоги в питаннях виховання, навчання, проходження практики  та ін.)
Виховна функція сім'ї має три аспекти:
 • Формування мотиваційно-ціннісної сфери (ставлення до людей, до справи, до себе).
 • Формування IQ сфери (здібностей, придбання знань тощо).
 • Формування емоційно-вольової сфери.
Сьогодні спостерігається криза сім'ї, дитячо-батьківських відносин. Це пов'язано зі змінами в політичному та економічному житті країни. Батьки змушені концентрувати увагу на матеріальному благополуччі, а значить, менше часу витрачає на спілкування в родині. В результаті із взаємодії виключається емоційний компонент, пов'язаний з розумінням близької людини.   Збільшилося число розлучень. Тому училище  зобов'язано сприяти розвитку сім'ї.  Робота, спрямована на розвиток особистості учня, стає дієвою і ефективною тільки в тому випадку, якщо в процес навчання і виховання залучені батьки учнів.
Роботу з батьками умовно можна розділити на дві частини:
з усіма батьками навчальної групи  в рамках батьківських зборів щодо підвищення педагогічної і психологічної культури;
з частиною батьків у формі корекційно-розвиваючих занять з формування навичок і вмінь, пов'язаних, в першу чергу, з конструктивною взаємодією в системі «батько-дитина».
Зміст роботи училища з батьками полягає в наступному:
 • підвищення психолого-педагогічних знань батьків (лекції, семінари, індивідуальні консультації, практикуми);
 • залучення батьків до навчально -виховного процесу (батьківські збори, спільні творчі справи, допомога у зміцненні матеріально-технічної бази);
 • участь батьків в управлінні  училищем (батьківський комітет, штаб з профілактики правопорушень).
 • Форми і методи роботи з батьками   спрямовані на підвищення педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії училища та сім'ї, на посилення її виховного потенціалу.