Робота соціально - психологічної служби

Соціально-психологічна служба це– спільна діяльність практичного психолога та соціального педагога закладу освіти.
Мета соціально-психологічної служби: забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку учасників освітнього процесу, формування професійно-орієнтованої особистості, що здатна будувати власну стратегію професійної життєдіяльності за умови збереження психологічного здоров’я.     
Роль соціального-психологічної служби - налагоджувати взаємовигідну взаємодію між особистістю здобувача освіти і суспільством, що його оточує.
Емоційний стан здобувача освіти, його спроможність долати труднощі, ставити цілі та реалізовувати їх, відчуття успіху є важливим напрямом роботи.
Застосовуються різноманітні форми роботи: індивідуальні та групові консультації, корекційні бесіди, заняття з елементами тренінгових вправ, новітні арт терапевтичні техніки роботи.
Основні напрямки діяльності соціально-психологічної служби: 
– психодіагностична робота;
– консультаційна робота;
– корекційно-відновлювальна робота;
– психологічна просвіта;
– профілактична робота;
– зв’язки з громадськістю.
Психодіагностична робота спрямована на поглиблене психолого-педагогічне вивчення здобувача освіти, його індивідуальних особливостей, причин порушень у його навчанні та поведінці. За наслідками обстеження формуються висновки та рекомендації.
Консультаційна робота спрямована на формування у педагогів, батьків, учнів необхідних знань із закономірностей психофізіологічного розвитку учнів на різних вікових етапах, подолання кризових ситуацій, надання допомоги з питань виховання особистості в сім’ї, попередження можливих порушень у становленні особистості, профілактику насилля в учнівському колективі та сім’ї.
Корекційно-відновлювальна робота– це комплексний вплив на учня з метою подолання різного роду труднощів. З цією метою використовуються різноманітні сучасні методики психокорекції.
Психологічна просвіта – це пропаганда психологічних знань серед учнів, батьків, та педагогічних працівників.
Організаційно-методична робота передбачає участь психолога в роботі методичних об’єднань, творчих груп, педагогічної ради, у розв’язанні різноманітних завдань.
Зв’язки з громадськістю спрямовані на обговорення найбільш суттєвих закономірностей та проблем соціально-психологічного розвитку особистості з учнівськими, батьківськими, громадськими організаціями.
Завданнями діяльності соціально-психологічної служби закладу освіти є:
- забезпечення якості і доступності психологічної допомоги учням, батькам та педагогічним працівникам;
- підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу;
- соціально-психологічна допомога учням та педагогічним працівникам навчального закладу в кризових та стресових ситуаціях, попередження процесів дезадаптації, в тому числі і девіантної поведінки;
- сприяння повноцінному розвитку особистості учнів, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і професійного саморозвитку;
- формування навичок саморегуляції;
- допомога учасникам освітнього процесу відповідно до їхніх вікових особливостей; оволодіння засобами саморозуміння, самосприйняття й саморозвитку в контексті гуманістичної взаємодії з оточенням в умовах культурних, соціальних, економічних і екологічних реалій навколишнього світу;
- профілактика насилля (булінгу) в учнівському колективі.
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)" 

Безкоштовні телефони довіри

Психологічна_допомога_та_підтримка_під_час_війни_

Профілактичне інформування щодо шкідливості «Вейпінгу» та негативного впливу енергетичних напоїв на психічне здоров’я людини

Психологічні рекомендації щодо відновлення психічного здоров’я через стрес та емоційне перенавантаження

Лист МОН від 20.08.2020 № 6/1015-20

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в навчально-виховному процесі закладів освіти працівниками психологічної служби у системі освіти України (Лист МОН від 22.07.2020 № 1/9-394)

План роботи соціально - психологічної служби училища на 2023/2024 навчальний рік

Алгоритм дій у разі насильства над дитиною

Як вчасно виявити суїцидальну поведінку

Що можуть зробити педагоги. Булінг

Соціальний педагог та його функції

Практичний психолог

Ти та колектив учнів

Ти та твої можливості

Ти та здоровий спосіб життя

Ти та конфлікт

Підтримка_підлітків_у_воєнний_період_

Поради вчителям

10 способів порятунку від стресу