Робота бібліотеки

Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
Бібліотека є підрозділом Харківського вищого професійного училища будівництва, здійснює інформаційне та культурно- просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу. Свою діяльність бібліотека здійснює разом з педагогічним колективом, сприяє реалізації державної політики у галузі освіти й культури, дотримується принципів гуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей та моралі. Бібліотека обслуговує читачів згідно з правилами користування. Основними завданнями бібліотекиє:
-іформаційне забезпечення навчально-виховного процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів;
- сприяння підвищенню професійної майстерності вчителів, майстрів виробничого навчання шляхом популяризації фахової літератури;
-формування інформаційної культури користувачів;
-проведення індивідуальної роботи з учнями- сприяння вихованню гармонійної, морально-досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку;
-формування бібліотечного фонду відповідно до інформаційних потреб та освітніх програм;
- пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідей національного державотворення.
В роботу бібліотеки училища впроваджуються інформаційно-комп'ютерні технології, створюється повнотекстова база електронних ресурсів, до якої входять підручники з загальноосвітньої підготовки, підручники з професійної підготовки, а також інші електронні ресурси( довідники, методична література).
Пріоритетні напрями роботи бібліотеки.
Виховна робота з учнями, формування у них навичок культури читання,  – пріоритетне питання роботи бібліотеки. З цією метою бібліотека проводить масові заходи, серед яких бібліотечні уроки, літературні читання, огляди літератури, бесіди, віртуальні екскурсії.
Поради бібліотекаря під час дистанційного навчання