Контроль навчання

Викладач Дудка Я.В. проводить урок з всесвітньої історії у групі  КК-3 (І курс). З метою кращого засвоєння нового матеріалу викладач використовує інформаційні цифрові ресурси, роздатковий дидактичний матеріал (опорний конспект). Під час уроку учні використовують підручники, атласи з історії, в результаті чого  удосконалюються навички роботи з різними джерелами інформації, формується інформаційна компетентність учнів.

    

Викладач Беркута В.М. проводить урок будівельного креслення у групі ШЛП-1 (І курс). Це був перший урок після двотижневої виробничої практики. Всі до уроку готові, мають конспекти, креслярське приладдя, уважно слухають викладача та активно відповідають на запитання. Під керівництвом Валентини Миколаївни виконують практичну роботу - комплексне креслення. Уроки Беркута В.М. завжди проводить на високому методичному рівні.

  

  

Викладач Богданова І.В. проводить урок з предмета "Організація обслуговування підприємств харчування" у групі КК-4 (перший курс) на тему "Столовий посуд, його види, призначення". Викладач з метою забезпечення наочності використовує мультимедійну презентацію, демонструє зразки різних видів столового посуду, а також видеоролик про технологію виготовлення фарфору, фаянсу. Урок дуже цікавий, інорфмаційно насичений.