Випускнику

Випускники училища можуть продовжувати навчання у наступних вищих навчальних закладах м. Харкова відповідно за отриманим фахом:

 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

  1. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

  Рівень акредитації – ІV
  Телефони: приймальна 7-000-112
  Приймальна комісія: 7-000-747
  E-mail: office@kstuca.kharkov.ua

  Університет здійснює прийом студентів за держзамовленням та контрактом для навчання за стаціонарною та заочною формами з отриманням диплому державного зразку за освітньо-кваліфікаційними рівнями.

  Факультети:
  - Будівельний факультет. Спеціальності: «Промислове та цивільне будівництво»;
  «Гідротехнічне будівництво».
  - Факультет економіки та менеджменту.
  - Механіко-технологічний факультет.
  - Санітарно-технічний факультет.
  - Заочний факультет.

  Адреса: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40
 • ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.

  2. ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.

  Рівень акредитації – ІV
  Приймальна комісія – тел. (057) 707-33-26
  Підготовчі курси – тел. (057) 707-33-20

  Факультети:
  - Містобудівельний факультет (тел. 707-33-14)
  - Факультет Економіки та підприємництва (тел. 707-33-17)
  - Факультет Електричного транспорту (тел. 707-33-15)
  - Факультет Менеджменту (тел. 707-33-68)
  - Факультет Інженерної екології міст (тел. 707-33-39)
  - Факультет Електропостачання і освітлення міст (тел. 707-33-16)


  Адреса: 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, (кім. 221 – приймальна комісія).
 • УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

  3. УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

  E-mail: rektor@uipa.kharkov.ua
  Рівень акредитації – ІV

  Факультети:
  -енергетичний;
  -машинобудівний;
  -механіко-технологічний;
  -технологічний;
  -радіол електроніки, електромеханіки і комп’ютерних систем;
  -соціально-економічний;
  -електротехнологічний (м. Артемівськ, м. Слов’янськ);
  -гірничий (м. стаханов).

  Форми навчання: денна і заочна (за держзамовленням і на контрактній основі).
  Працюють підготовчі курси (тел. 733-79-04).

  Адреса: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16.
 • ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ І ТОРГІВЛІ

  4. ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ І ТОРГІВЛІ

  Рівень акредитації – ІV
  Тел. 349-45-01, 336-89-79, факс: 337-85-35

  Факультети: - Обладнання і технічного сервісу (тел. 349-45-60)
  - Інженерно-технологічний (тел. 349-45-40, 337-34-00)
  - Товарознавчий (тел. 349-45-45)
  - Обліково фінансовий (тел. 349-45-48, 337-85-73)
  - Економічний (тел. 349-45-85)
  - Менеджменту (тел. 349-45-73)

  Адреса університету: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333.
 • ХАРКІВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

  5. ХАРКІВСЬКИЙ  ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО _ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ імені В.І. Вернадського

  Запрошує: випускників професійно- технічних навчальних закладів здобути освіту молодшого спеціаліста з педагогічним спрямуванням:
  - Будівництво і експлуатація будівель та споруд
  - Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно- технічних систем та вентиляції
  - Електрифікація і автоматизація сільського господарства
  - Механізми сільського господарства
  - Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів
  - Організація обслуговування населення

  Термін навчання – 1 рік Форма навчання – денна, за державним замовленням або за контрактом, зарахування – за співбесідою, у разі конкурсу – за середнім балом атестату.

  Адреса: 61050, м. Харків, Московський проспект, 24.
  тел. (057) 732-59-49 факс (057) 732-63-95
  E-mail: hipt@scana.com.ua
 • 6. Харківський торговельно-економічний коледж

  6. Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торгівельно - економічного університету

  КНТЕУ - державний навчальний заклад, який є підрозділом Київського національного торговельно-економічного університету - лідера у реформуванні вищої освіти в Україні згідно з Болонським процесом. У коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів з якісною бізнес-освітою для підприємств різних форм власності.
  Коледж готує фахівців за. Навчання проводиться за двома формами: денною та заочною.

  Підготовка спеціалістів здійснюється за рахунок державного бюджету, коштів юридичних та фізичних осіб.

  Адреса: м. Харків, 61045, вул. Клочківська, 202
  тел.+38057 340-45-43; +38057 340-26-51
  факс +38057 340-26-54