Регіональне та державне замовлення

Обсяг прийому здобувачів освіти у 2022 році

Обсяг випуску здобувачів освіти у 2022 році

                                                          Регіональне замовлення                              

110

109

Державне замовлення           

0

 9

ВСЬОГО прийом на 2022 рік - 110 здобувачів освіти