Робота бібліотеки

 Заснування бібліотеки та її коротка історія.
В 1966 році за наказом №27 Держкомітету Ради Міністрів УРСР з профтехосвіти було створено СПТУ-25. Разом з училищем була відкрита бібліотека. Перші книги – підручники з професій, яким навчало училище: будівельники, робітничі спеціальності для сільського господарства. В 1969 році училище перейшло на підготовку кваліфікованих робітників з середньою освітою і фонд бібліотеки поповнився підручниками з математики, біології, хімії, історії, географії та інше. В 2007 році ПТУ-25 було перейменовано в Державний професійно-технічний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище будівництва». Зараз бібліотека училища – сучасний інформаційний центр. Вона розташована на першому поверсі гуртожитку ; складається з абонементу та читального залу. Обсяг фонду бібліотеки – 15878 примірників, в тому числі підручників – 7708.
Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
Бібліотека є підрозділом Харківського вищого професійного училища будівництва, здійснює інформаційне та культурно- просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу. Свою діяльність бібліотека здійснює разом з педагогічним колективом, сприяє реалізації державної політики у галузі освіти й культури, дотримується принципів гуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей та моралі. Бібліотека обслуговує читачів згідно з правилами користування. Основними завданнями бібліотекиє:
-іформаційне забезпечення навчально-виховного процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів;
- сприяння підвищенню професійної майстерності вчителів, майстрів виробничого навчання шляхом популяризації фахової літератури;
-формування інформаційної культури користувачів;
-проведення індивідуальної роботи з учнями- сприяння вихованню гармонійної, морально-досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку;
-формування бібліотечного фонду відповідно до інформаційних потреб та освітніх програм;
- пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідей національного державотворення.
В роботу бібліотеки училища впроваджуються інформаційно-комп'ютерні технології, створюється повнотекстова база електронних ресурсів, до якої входять підручники з загальноосвітньої підготовки, підручники з професійної підготовки, а також інші електронні ресурси( довідники, методична література).
Пріоритетні напрями роботи бібліотеки.
Виховна робота з учнями, формування у них навичок культури читання,  – пріоритетне питання роботи бібліотеки. З цією метою бібліотека проводить масові заходи, серед яких бібліотечні уроки, літературні читання, огляди літератури, бесіди, віртуальні екскурсії.