Художня самодіяльність

Художньо-творча і самостійна діяльність учнів мають тісний взаємозв'язок. Свідома, активна і самостійна робота учнів є прекрасною передумовою для поглиблення і розширення отриманих знань, розвивають інтерес до справи, сприяють творчим пошукам.

Існує безліч форм позаурочної пізнавальної діяльності учнів, основні з них:

  • - конкурси і олімпіади
  • - лекторій
  • - предметні гуртки
  • - факультативні заняття
  • - художня самодіяльність
  • - екскурсії
  • - гурткова робота

Художня самодіяльність учнів - позакласні і позаучилищні заняття різними видами мистецтва з метою формування і задоволення художньо-творчих потреб та інтересів підлітків, розвитку їх здібностей, естетичного виховання і художньої освіти.

Істотну роль в естетичному вихованні відіграє показ результатів творчої діяльності виступи на святах і вечорах, участь в спектаклях, конкурсах і олімпіадах, оглядах і фестивалях.

 Огляди художньої самодіяльності допомагають учням зрозуміти суспільну значимість занять мистецтвом, стимулюють інтерес до них, підвищують вимогливість до якості результатів своєї творчої діяльності, розвивають художній смак.