Навчально-матеріальна база

Для здійснення навчального процесу в училищі створено 20 кабінетів та 10 майстерень, з них 11 кабінетів - з загальноосвітніх предметів і 9 з предметів професійно-теоретичної підготовки. Забезпеченість кабінетами професійно-теоретичної та загальнотехнічної підготовки, майстернями складає 100% та відповідає вимогам навчальних планів і програм.

Кабінети з предметів загальноосвітньої підготовки 

Кабінет   іноземної мови 

Кабінет біології та екології

Кабінет математики

Кабінет інформатики, технології та інформаційних технології

Кабінет фізики, астрономії та електротехніки

Кабінет української мови та літератури

Кабінет історії, геграфії та правознавства

Кабінет хімії

Кабінет захисту Вітчизни

Кабінети з предметів професійно-теоретичної підготовки