Регіональне замовлення

Обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів на 2019 рік

Обсяги прийому учнів за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік, осіб Обсяги випуску учнів за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік, осіб
150 115